ПОСЛУГИ  /  АУДИТ

Послуги для власників бізнесу

Для ефективного управління бізнесом важливо не тільки розуміння правил і законів, за якими він функціонує, а і вірно побудована система звітності. Кожен директор або власник бізнесу прагне максимально спростити і полегшити процеси контролю та управління, мати можливість швидко отримати головну інформацію про стан справ. Наша програма має повний набір інструментом і функцій необхідних для цього.

Ми можемо допомогти побудувати систему звітності так, щоб власник або керівник в будь-який момент могли отримати базові звіти, які дають повне розуміння стану бізнесу. Наприклад, аналіз руху грошових коштів, стан дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність прострочених платежів, обсяги кредитування клієнтів, стан і рух робочого капіталу тощо.

Крім того, для власників вкрай важливо знати основи фінансового менеджменту і вміти грамотно читати звіти - розуміти що аналізувати в першу чергу, які дані повинні стурбувати, в якому випадку допустимі неточності.

З цією метою ми проводимо навчання власників, керівників і фінансистів як роботі з обліковою системою, так і основам управління фінансами компанії. Ми навчимо вас не тільки аналізувати фінансові результати діяльності вашого підприємства, а й уміло застосовувати інструменти фін.планування, знижувати ризики в процесі прийняття управлінських рішень та багато іншого.

Послуги для дійсних клієнтів


Аудит та оптимізація облікової системи

Для клієнтів, у яких вже впроваджена облікова система Soft-Pro, аудит включає комплексну перевірку правильності її налаштування та використання. Наприклад, усунення подвійного введення та дублів функцій. Крім того, результатом аудиту є визначення прихованих можливостей даної системи, релевантних бізнес-процесам кожного окремого клієнта, максимальна оптимізація процесів введення і обробки інформації.


Експрес-аудит управлінської бази

У рамках цієї послуги наші експерти провели вивчення правильності та якості заповнення даних у програмі, давши рекомендації щодо найбільш ефективного використання інструментів Soft-Pro ERP, розширивши базові контрольні точки та оптимальні відходи. За результатами експертно-аудиторської роботи керівників та фінансистів напівчаткового розуміння стану управління керівництвом в цілому, а також дорожньої карти, яким чином покращено систему навчання та звітності. Вартість послуги - всього від 3000 грн (для облікової бази до 10 користувачів).

Створення ефективного комплекту управлінської звітності

Оскільки склад управлінської звітності і глибина аналітики відрізняються в залежності від розміру підприємства, обсягів його діяльності, специфічних особливостей і, найчастіше, індивідуальних побажань керівництва, завдання професійної команди аудиторів створити такий комплект документів, які дозволять отримати повну і всебічну інформацію про фінансовий стан суб'єкта економічної діяльності, відповідність діяльності кожного підрозділу загальним інтересам і стратегії компанії.

Оптимальний розподіл обов'язків співробітників, що працюють з управлінською обліковою системою

Аудитори визначають оптимальне навантаження персоналу з метою збільшення продуктивності праці, зниження витрат і спрощення облікових процесів. Результатом даної послуги також є встановлення чітких посадових інструкцій, перерозподіл обов'язків і навчання співробітників роботі з обліковою системою в разі потреби. Оптимізація кадрів дозволяє підібрати відповідну кількість працюючого персоналу і поліпшити якісні показники їх роботи.

Розробка і впровадження обліку за центрами відповідальності

Розробка обліку системи профіт-центрів - багаторівневий процес, заснований на індивідуальних характеристиках організації.
Аудитори виділяють підрозділи по заздалегідь обумовленим критеріям, наприклад, за видом діяльності, географії, клієнтської бази, і забезпечують отримання від кожного з них окремого фінрезультату та детальної аналітики. При цьому враховуються як використовувані технології, так і кадровий потенціал.

Розробка методології управлінського обліку та звітності

Дана послуга має на увазі вихід за рамки облікової системи та розробку адаптованої бізнес-цілям компанії методики ведення управлінського обліку і звітності. Це дозволяє підвищити прибутковість і ефективність роботи компанії, якість і оперативність прийняття управлінських рішень.

Послуги для нових клієнтів

Супровід впровадження облікової системи

Для впровадження ефективної системи управлінського обліку необхідно провести повномасштабний аналіз всіх бізнес-процесів організації, врахувати її індивідуальні особливості і кадровий потенціал. Супровід впровадження системи професійними аудиторами дозволяє підібрати і налаштувати конфігурації програми, максимально відповідні бізнес-цілям компанії, автоматизувати і оптимізувати ведення обліку та контроль співробітників. Крім того, аудитор проводить навчання персоналу роботі з системою, що дозволяє скоротити час впровадження та помилки пов'язані з некоректним використанням програмного продукту.

Аудит облікових систем

Включає комплексну перевірку і оцінку стану облікової системи підприємства, визначення її відповідності бізнес-процесам клієнта, виявлення слабких сторін в обліку і шляхів їх усунення. Попередньо фахівець оцінює масштаб підприємства, обсяг проведених послуг та необхідні тимчасові витрати.

Аналіз ефективності і оптимізація облікової системи

Здійснюється повна перевірка діючої облікової системи, з метою виявлення та усунення проблем в її роботі. Наприклад, функцій що дублюються і повторного введення даних. Аудиторська команда налаштовує якісний обмін даними між різними системами компанії, за необхідності автоматизує різноманітні процеси.

Розробка методології управлінського обліку та звітності

На підставі достовірної інформації про фінансовий стан компанії, її підрозділах та організаційній структурі аудитором розробляється адаптована бізнес-цілям компанії, а також вимогам і можливостям замовника, методика ведення управлінського обліку і звітності. Це дозволяє підвищити прибутковість і ефективність роботи компанії, якість і оперативність прийняття управлінських рішень.

Розробка і впровадження обліку за центрами відповідальності

Чим більше підприємство, тим складніше його організаційна структура та ширше область контролю. А завдяки специфічним особливостям кожного центру відповідальності, вони потребують індивідуального підхіду у веденні обліку. В рамках даної послуги аудитори розробляють і впроваджує оптимальний облік системи профіт-центрів, грунтуючись на індивідуальних характеристиках організації, використовувані технології і кадровий потенціал.

Створення ефективного комплекту управлінської звітності

Команда аудиторів здійснює перевірку поточної системи управління в організації, оцінює розмір підприємства, обсяги його діяльності, специфічні особливості та побажання керівництва, на підставі чого підбирає такий комплект документів, які дозволять отримати повну і всебічну інформацію про фінансовий стан суб'єкта економічної діяльності, відповідність діяльності кожного підрозділу загальним інтересам і цільовим бюджетним планом.

Оптимальний розподіл обов'язків співробітників, що працюють з обліковою управлінською системою

Успіх діяльності підприємства залежить як від зовнішніх, так і від внутрішніх чинників, в тому числі від ефективно розподіленого навантаження персоналу, чіткого встановлення посадових інструкцій і вміння співробітників працювати з обліковою системою. Оптимізація кадрів дозволяє збільшити продуктивність праці, підібрати необхідну кількість працюючого персоналу і спростити облікові процеси.

Вивчення та автоматизація окремих бізнес-процесів і напрямків

Для підвищення ефективності роботи компанії, прозорості бізнесу і його технологічності, наші аудитори ретельно досліджують різноманітні бізнес-процеси, напрямки діяльності та використовуване в управлінських цілях програмне забезпечення, максимально оптимізуючи і автоматизуючи діяльність організації. В результаті підвищується точність роботи, стає легше відстежувати і контролювати діяльність кожного співробітника профіт-центру.

Управлінський консалтинг

Управлінський консалтинг спрямований на поліпшення форм ведення бізнесу і підвищення продуктивності керівництва компанією. Мета даної послуги - аналіз економічно-господарської ефективності як усього бізнесу, так і його окремих напрямків, кадрової логістики, використовуваних в організаційній діяльності технологій тощо.

Наші експерти ретельно вивчають бізнес-процеси компанії з метою виявлення слабких сторін в контролі та оптимізації використання її ресурсів, аналізують систему оцінок продуктивності праці і умови взаємодії підрозділів.

До прямих результатів управлінського консультування належить вирішення внутрішніх проблем менеджменту і зниження пов'язаних з ними витрат, підвищення продуктивності використання трудових і грошових ресурсів, збільшення фінансового обороту і рентабельності компанії, оптимізація всіх робочих процесів. Крім того, клієнт отримує ряд рішень, покликаних підвищити ефективність керівництва компанією, покращену бізнес-модель діяльності підприємства, схему оптимального розподілу посадових обов'язків, а також розвиток системи документообігу та обміну інформацією між підрозділами.

При цьому, управлінський консалтинг може проводитися як аналіз загальної ситуації на підприємстві, без прив'язки до певного програмного забезпечення, і вимагати від консультантів прямої взаємодії з персоналом організації.

IНФОРМАЦIЯ ПРО КОМПАНIЮ

Ми працюємо для Вас з 2006 року i вдячнi всiм нашим постiйним та новим клiєнтам за довiру i спiвпрацю!

КОНТАКТИ

  • SOFT-PRO LTD.
  • Україна, м.Одесса, вул. Балкiвська, 120/2, 2 поверх, офiс 3
  • Телефони:
  • +38 048 7373939
  • +38 048 7254949
  • +38 050 3901138
  • +38 097 2243819
  • E-mail: office@soft-pro.com.ua

Просмотреть увеличенную карту

Просмотреть увеличенную карту


ПРO НАС

Iсторiя групи компанiй "Soft-Pro LTD" почалася в 2006 роцi зi створення компанiї "Софт-Про", що спецiалiзується на розробцi програмних продуктiв на платформi BAF для експедиторських компанiй. Iнiцiатива, динамiчнiсть i цiлеспрямованiсть колективу компанiї дозволили незабаром розвинути пiдприємство, збiльшити обороти, зав'язати мiцнi дiловi зв'язки.

НАШI СЕРТИФIКАТИ

Протягом наступних рокiв створювалися компанiї, задiянi в рiзних сферах дiяльностi:
   • Розробка програмного забезпечення
   • САБ
   • IT- послуги
   • Центр Cертифiкованого Навчання
   • Веб-студiя
   • Аудит управлiнського облiку


У нашiй компанiї 41 сертифiкат Професiонал, 3 сертифiкати Спецiалiст, 2 сертифiкати Викладач ЦСН

Детальнiше про компанiю..  


НОВИНИ

28.12.2021  • З наступаючим Новим роком та Різдвом!

16.07.2021  • Вітаємо з Днем ​​Бухгалтера!

Всi новини..