ЦIНА: 8400 грн

Зарплата і Управління Персоналом для України


"Зарплата і Управління Персоналом 8" – це програма масового призначення для комплексної автоматизації розрахунку заробітної плати і реалізації кадрової політики підприємств і організацій.

  Прикладне рішення "Зарплата і Управління Персоналом 8" автоматизує вирішення наступних завдань:
 • розрахунок заробітної плати;
 • управління фінансовою мотивацією персоналу;
 • вирахування регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці;
 • відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства;
 • управління грошовими розрахунками з персоналом, включаючи депонування;
 • облік кадрів і аналізу кадрового складу;
 • автоматизація кадрового діловодства;
 • планування потреб в персоналі;
 • забезпечення бізнесу кадрами;
 • управління компетенціями, атестаціями працівників;
 • ефективне планування зайнятості персоналу.

Ведення обліку діяльності декількох організацій

За допомогою «Зарплата і Управління Персоналом 8» можна вести кадрову управлінську й облікову діяльність декількох організацій, причому в ролі окремих організацій можуть виступати як юридичні особи, так і індивідуальні підприємці.

Прикладне рішення «Зарплата і Управління Персоналом 8» також може використовуватися на підприємствах холдингової структури, що складаються з декількох організацій, які оформлені як юридичні особи або є індивідуальними підприємцями. Програма забезпечує паралельне ведення двох видів обліку персоналу: управлінського і регламентованого. Управлінський облік ведеться по підприємству в цілому, а регламентований облік ведеться окремо для кожної організації (юридичної особи або індивідуального підприємця).

Планування потреб в кадрах

Для планування потреб підприємства в кадрових ресурсах у програмі «Зарплата і Управління Персоналом 8» використовується так званий кадровий план – спеціальний інструмент для зберігання результатів планування персоналу. Програма дозволяє запланувати організаційно-посадовий склад, подієвий план змін організаційно-посадового складу і фонд оплати праці (ФОП). За допомогою звітів про стан кадрового плану можна одержати оцінку ефективності робіт по набору персоналу, кількість вакантних робочих місць і дані про плановані витрати на заробітну плату персоналу.

Автоматизація підбору персоналу

«Зарплата і Управління Персоналом 8» підтримує документування й автоматизацію процесу підбору і оцінки кандидатів.

  Прикладне рішення забезпечує:
 • зберігання особистих даних про кандидатів;
 • зберігання матеріалів, які супроводжують процес роботи з кандидатом, починаючи від його резюме і до результатів анкетування;
 • підготовку зустрічей з кандидатами й реєстрацію ухвалених рішень аж до прийняття кандидата на роботу.

Ведення бази питань і відповідей для анкет дозволяє оперативно готувати і проводити анкетування кандидатів, а також співробітників підприємства.

Управління компетенціями

Для управління компетенціями програма забезпечує оцінку персоналу, включаючи контроль результатів і якості оцінки. На підставі оцінки працівника (атестації) приймаються ключові кадрові рішення: прийом на роботу, ротації, зміна оплати праці, звільнення.

Управління фінансовою мотивацією працівників

«Зарплата і Управління Персоналом 8» дозволяє розробляти і застосовувати схеми фінансової мотивації працівників з використанням різних показників ефективності діяльності (KPI) як окремого працівника, так і підприємства в цілому. При розробці схем мотивації може бути використана довільна кількість видів нарахувань, при цьому є можливість конструювати сам алгоритм розрахунку нарахування.

Планування зайнятості персоналу

«Зарплата і Управління Персоналом » дозволяє вирішити одну з основних завдань планування використання робочого часу – планувати проведення заходів та участь працівників у внутрішніх і зовнішніх заходах підприємства, а також призначати наради й зустрічі працівників підприємства. Для підготовки проведення внутрішніх заходів підприємства «Зарплата і Управління Персоналом для України» надає відомості про використання приміщень підприємства, в яких ці заходи проводяться.

Планування чергових відпусток працівників підприємства здійснюється на підставі плану важливих заходів підприємства на рік і розклади участі в них співробітників підприємства, при цьому враховуються побажання працівників і їх керівників. Підсумки діяльності банківської відпусток співробітників підприємства і список запланованих відпусток. Для затвердження графіка відпусток у програмі використовується система затвердження прийнятих рішень.

Облік кадрів і аналіз кадрового складу

«1С: Підприємство. Зарплата і Управління Персоналом» передбачає зберігання не тільки особистих даних працівників підприємства, але і службової інформації. До останньої належать: підрозділ, де значиться працівник, його посада, службові телефони й інша контактна інформація. Реєструється і просування працівника на підприємстві: прийом на роботу, службові переміщення, відпустки та відрядження аж до звільнення.

Для аналізу кадрового складу підприємства за накопиченою інформацією про працівників будуються різноманітні звіти. У їх числі списки працівників організації, рух кадрів організації, статистика кадрів організації та ін.

«Зарплата і Управління Персоналом» підтримує ведення військового обліку відповідно до Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» – 2232-XII від 25.03.1992 року та Інструкцією з військового обліку, затвердженої наказом Міноборони України №165 від 27.06.1995 року. У програмі формуються всі необхідні відомості для подання у військкомати.

Трудові відносини, кадрове діловодство

«Зарплата і Управління Персоналом» підтримує ведення штатного розкладу організацій з можливістю вказівки різних видів тарифних ставок, довільної кількості надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці. За штатним розкладом формується вся необхідна звітність.

У програмі автоматизоване кадрове діловодство, включаючи заповнення уніфікованих друкованих форм: оформлення трудових договорів, прийом на роботу (форма П-1), кадрові переміщення працівників (форма П-5), звільнення з організації (форма П-8).

На підставі кадрових даних будується уніфікована форма П-2 «Особова картка».

Відповідно до затвердженого графіка відпусток формуються накази про надання відпустки працівникам (форми П-6 і П-7).

Заплановані відрядження працівників реєструються в програмі, при цьому підготовляються накази про направлення працівників у відрядження, заповнюються посвідчення (уніфікована форма).

Розрахунок і облік заробітної плати

  Для розрахунку і обліку заробітної плати в програмі автоматизована діяльність як менеджерів, які приймають рішення по заробітній платі персоналу, так і бухгалтерів-розраховувачів заробітної плати:
 • розробка схем мотивації працівників;
 • облік результатів виробничої діяльності;
 • автоматичний розрахунок широкого кола нарахувань – від оплати по окладу до оплати лікарняних і відпусток по середньому заробітку;
 • гнучке настроювання використовуваних нарахувань і утримань.

«Зарплата і Управління Персоналом 8» забезпечує ведення взаєморозрахунків з працівниками підприємства, а також облік витрат на оплату праці у складі собівартості продукції і послуг. Автоматизований весь комплекс розрахунків з персоналом, починаючи від введення документів про фактичний виробіток, оплати лікарняних листів і відпусток, аж до формування документів на виплату зарплати і депонування, а також звітності в державні наглядові органи.

Реалізовано основні форми оплати праці, що використовуються на госпрозрахункових підприємствах: погодинна (з використанням місячних, денних і погодинних тарифних ставок) і відрядна форми оплати праці, а також їх варіанти – почасово-преміальна та відрядно-преміальна форми оплати праці.

Гнучкий механізм обліку використання робочого часу дозволяє описувати графіки роботи та реєструвати відхилення від звичайного режиму роботи.

З метою забезпечення роботи на підприємствах з великою кількістю працівників основні "розрахункові" документи забезпечені засобами автоматичного заповнення й розрахунку.

  Крім проведення масових розрахунків заробітної плати «Зарплата і Управління Персоналом 8» готує всі необхідні уніфіковані форми по обліку праці і заробітної плати і інші необхідні звіти, що дозволяють отримати інформацію за будь-який розрахунковий період:
 • розрахункові листки;
 • розрахунково-платіжні відомості;
 • платіжні відомості для отримання грошей через касу;
 • видаткові касові ордери;
 • зведення по нарахуваннях і утримань і т.д.
  Результати розрахунків можуть бути представлені у вигляді аналітичних звітів, наочних графіків і діаграм:
 • аналіз нарахувань працівників організацій;
 • аналіз стану взаєморозрахунків з працівниками організацій і ін.

Розрахунок регламентованих податків

«Зарплата і Управління Персоналом» забезпечує розрахунок регламентованих законодавством податків з фонду оплати праці: податку на доходи фізичних осіб, військового збору, ЄСВ.

Гнучка реалізація обліку нарахованої зарплати і податків дозволяє довільним чином налаштувати порядок відображення цих сум у витратах підприємства, одержати аналітичну звітність за підсумками розрахунків, а також автоматично передати ці дані в типову конфігурацію «1С: Бухгалтерія 8 для України».

Регламентна звітність

  За результатами обліку доходів, сум обчислених податків і внесків формується регламентована звітність:
 • Розрахункова відомість за формою - 1ДФ;
 • Персоніфікована звітність для ПФУ;
 • Звіти з ЄСВ;
 • Звіт з праці (квартальна і місячна форми).

Регламентована звітність, що подається до податкових органів, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ДПАУ від 19.08.2005 №351 (у файли з розширенням XML).


IНФОРМАЦIЯ ПРО КОМПАНIЮ

Ми працюємо для Вас з 2006 року i вдячнi всiм нашим постiйним та новим клiєнтам за довiру i спiвпрацю!

КОНТАКТИ

 • SOFT-PRO LTD.
 • Україна, м.Одесса, вул. Балкiвська, 120/2, 2 поверх, офiс 3
 • Телефони:
 • +38 048 7373939
 • +38 048 7254949
 • +38 050 3901138
 • +38 097 2243819
 • E-mail: office@soft-pro.com.ua

Просмотреть увеличенную карту

Просмотреть увеличенную карту


ПРO НАС

Iсторiя групи компанiй "Soft-Pro LTD" почалася в 2006 роцi зi створення компанiї "Софт-Про", що спецiалiзується на розробцi програмних продуктiв на платформi 1С:Пiдприємство для експедиторських компанiй. Iнiцiатива, динамiчнiсть i цiлеспрямованiсть колективу компанiї дозволили незабаром розвинути пiдприємство, збiльшити обороти, зав'язати мiцнi дiловi зв'язки.

НАШI СЕРТИФIКАТИ

Протягом наступних рокiв створювалися компанiї, задiянi в рiзних сферах дiяльностi:
   • Розробка програмного забезпечення
   • САБ
   • IT- послуги
   • Центр Cертифiкованого Навчання
   • Веб-студiя
   • Аудит управлiнського облiку


У нашiй компанiї 41 сертифiкат Професiонал, 3 сертифiкати Спецiалiст, 2 сертифiкати Викладач ЦСН

Детальнiше про компанiю..  


НОВИНИ

28.12.2021  • З наступаючим Новим роком та Різдвом!

16.07.2021  • Вітаємо з Днем ​​Бухгалтера!

Всi новини..